هم زمان با راه اندازی سایت هسته پژوهش مطالعات سالمندی (HPMS.ir) از تاریخ 95/9/29 برخی مقالات و کتاب های مرتبط با سالمندی در سایت قرار گرفته است. جهت استفاده از کتاب ها و مقالات می توانید از منوی بالا به قسمت مورد نظر دسترسی پیدا نمایید. کتاب ها و مقالات بیشتری به زودی در این سایت منتشر خواهد شد.