اخیراً هسته پژوهشی مطالعات سالمندی از معاونت پژوهشی دانشگاه درخواست مجوز برگزاری نشست مشترک با بهزیستی استان تهران را داشته است . مقرر است این نشست با محوریت مسائل سالمندان شهر تهران برگزار شود. در همین راستا و به منظور طراحی ابعاد و موضوعات مورد نیاز بهزیستی استان تهران در حوزه سالمندی، یک جلسه هماهنگی اولیه برگزار شد.

جلسه در روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 96 با حضور دکتر معتمدی مسئول محترم هسته پژوهشی مطالعات سالمندی، دکتر برجعلی رئیس محترم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و آقایان دکتر خاکی و دکتر اسدی معاونین محترم بهزیستی استان تهران، و سرکار خانم محبوبی کارشناس محترم بهزیستی برگزار شد.

 

در این جلسه ضمن تاکید بر انجام فعالیت های مشترک بین دانشگاه و بهزیستی استان تهران، مقرر شد، نشست مشترک با عنوان "چالش­های فرا روی سالمندی" در روز شنبه سی­ ام اردیبهشت­ ماه سال جاری در دانشکده روانشناسی برگزار شود. همچنین در این جلسه محورهای برگزاری نشست آتی جهت کمک به حل مسائل سالمندی کشور مشخص شد.