به نام خدا

بحول و قوه الهی 

اولین همایش سالمندی در ایران

(با رویکرد روانی- اجتماعی)

در آبان ماه سال 1397 در دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار می شود.

ضمن دعوت از همه پژوهشگران برای حضوری فعال و مشارکت همه جانبه، به استحضار می رساند دبیرخانه همایش واقع در طبقه همکف دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه آماده اخذ نظرات و راهنمایی های عزیزان است.

 

آدرس سایت همایش :  http://aging.atu.ac.ir

دریافت فرم پیشنهاد مقاله

 

شماره های تماس:

تلفن: 02148393161

فکس: 02148393297

همراه: 09332829872