سخنرانی دکتر میچیو کاکو فیزیکدان ژاپنی آمریکایی ، فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و از بنیان گذاران نظریه ی ریسمان.

لینک کلیپ در سایت آپارات: ( امکان دانلود در سایت مذکور وجود دارد.)

http://www.aparat.com/v/hMlL7